Yhteystiedot

Andra förtroendeuppdrag

TUTOR: Madelene Hilander, Jonna Helminen, Anna-Lena Söderback--

TCÅ:s styrelse:

Ordinarie: Tiina Uotinen, Jonna Nyman

Suppleanter: Lene-May Lindvall, Agneta Rösgren

TCÅ:s förhandlingsgrupp

  • ÅHS sektionen: Marie-Susanne Stenvall
  • Kommunala förhandlingsgruppen: Marie-Susanne, Tiina Uotinen