Yhteystiedot

Förtroendemän för TCÅ (Tjänstemannaorganisationen på Åland)

ÅHS: Agneta Rösgren och Roger Sundman

  • 0400758756, agneta.rosgren@hotmail.com
  • 04575958586, sundman69@gmail.com

Huvudförtroendeman Södra och Norra Åland: Tiina Uotinen

  • 050 3201700, kellokoski@aland.net

​Förtroendeman Mariehamns stad: Lene-May Lindvall

  • 0405204979, lenemaylindvall@gamil.com

Förtroendeman KST: Jana Sundberg

  • Tel: 040 5272300, jana75@aland.net