Yhteystiedot

Förtroendemän för TCÅ (Tjänstemannaorganisationen på Åland)

ÅHS: Agneta Rösgren

  • Kanslitid: måndagar 13-15 tel: 0400758756
  • agneta.rosgren@hotmail.com

Huvudförtroendeman Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Oasen boende- och vårdcenter, Lemland, Lumparland, Föglö, Kökar och Sottunga : Tiina Kellokoski

  •  Tel: 050 3201700, kellokoski@aland.net

​Huvudförtroendeman Mariehamns stad och Ålands omsorgsförbund: Jana Sundberg

  • Tel: 040 5272300, jana75@aland.net        

Huvudförtroendeman Norra Åland (Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö, Kumlinge, Brändö) : Ann-Charlotte Fogde 

  • Tel: 0457 3314988 , ann-charlotte.fogde@aland.net