Jäsenedut

SuPers medlemsförmåner

SuPer erbjuder sina medlemmar varierande förmåner rörande yrke, intressebevakning och organisationsverksamhet. Läs mer om medlemsförmånerna på SuPers webbsida under Medlemsförmåner.

SuPer-liiton jäsenedut

SuPer tarjoaa jäsenilleen monipuolisia ammattiin, edunvalvontaa ja järjestölliseen toimintaan liittyviä etuja.
Katso tarkemmat tiedot jäseneduista SuPerin sivulta Jäsenedut.